Onze Visie

                                        Onze Visie

 Kinderdagverblijf de Droomtuin streeft naar het creëren van een veilige en gezonde omgeving waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Bij kinderdagverblijf De Droomtuin willen we de kinderen een basis meegeven waar ze op latere leeftijd op terug kunnen vallen. De basis voor een goede ontwikkeling van een kind wordt gevormd door veiligheid, een goede verzorging, liefde, plezier en een stimulerende, uitnodigende omgeving. Dankzij deze omstandigheden zal een kind zijn zich bewust worden van zijn creatieve en sociale kant en zal deze verder kunnen ontplooien. Deze ervaringen bepalen mede hoe ze later in het leven komen te staan. 

Op de Droomtuin wordt een kind volgend beleid toegepast. Hoewel we over dagindeling hebben, spelen wij vooral in op de behoefte van het kind met betrekking tot eten, drinken, slapen en spelen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouder en kind.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich zowel individueel als in groepsverband goed kunnen ontplooien. Om dit te stimuleren zingen wij bijvoorbeeld gezamenlijk liedjes of worden er verhaaltjes  voorgelezen. Als een kind graag zelf een verhaal wil vertellen of een liedje wil zingen voor de groep, dan kan dat natuurlijk. Op deze manier leren de kinderen om samen iets te doen én om samen te luisteren. In deze geborgen sfeer willen wij bewerkstelligen dat ieder kind zichzelf durft te zijn, of hij nou vrolijk, boos of verdrietig is. Wij willen er graag achter komen waarom een kind boos of verdrietig is om hem zodoende te kunnen stimuleren zijn emoties te tonen en als het kan deze te verwoorden.

Wij zijn van mening dat ieder kind zelf heel goed weet wat hij wil. Een kind moet zichzelf leren kennen en doet dat op zijn eigen manier. Wij geven kinderen hier een vrije keuze in.  Alles wat een kind zelf ontdekt of leert zal hij niet makkelijk vergeten. We willen kinderen niet belemmeren, maar mogelijkheden bieden.